KOLEKCE

01.

svatba

výběr ze tří kolekcí
sedm až deset hodin
osobní online galerie
tištěné album fotografií

od 15.000 Kč

02.

lovestory

cca jedna hodina focení
20 upravených fotografií
osobní online galerie
tisk fotografií 13×18 cm

2.500 Kč

03.

lifestyle

cca jedna hodina focení
15 upravených fotografií
osobní online galerie
tisk fotografií 13×18 cm

2.000 Kč

ceník je platný od 1.2. 2019

OBCHODNÍ PODMÍNKY

SABINA POVOLNÁ

sabinapovolna@gmail.com
+420 731 323 368
IČO 07032277
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku města Vyškov
Nejsem plátce DPH

Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jako „OZ“), konkrétně do ust. § 1751 a následujících OZ.

 • Objednávky jsou přijímány telefonicky i e-mailem, na SMS objednávky neodpovídám.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
 • V případě, že fotograf bude vážit cestu za vámi mimo místo působnosti (Brno) je účtováno 6 Kč/km.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Sabina Povolná fotografka v okamžiku objednání získává ke zpracování osobní údaje klienta a to jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování v listinné formě, mailovou adresu a telefonní číslo. Ochrana těchto osobních údajů podléhá nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.
 • Tyto osobní údaje jsou poskytnuty za účelem poskytování služeb a realizace vzájemné komunikace mezi fotografem a klientem.
 • Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 1 roku.

REZERVACE

 • V případě rezervace daného termínu je vybírán rezervační poplatek 500 Kč.
 • Rezervační poplatek je nevratný a je následně strhnut z celkové ceny za kolekci.

OBJEDNACÍ LHŮTA

 • Objednávejte se alespoň 2 týdny předem.

ZRUŠENÍ REZERVACE

 • Pokud je focení zrušeno ze strany fotografa, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se focení přesouvá na náhradní termín.
 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením.

SPLATNOST CEN

 • Rezervační poplatek je splatný v momentě rezervace termínu na bankovní účet.
 • Částka za fotobalíček je splatná ihned po focení, hotovost mějte prosím nachystanou přesně.
 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.
 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

DOBA FOCENÍ

 • Doba focení je uvedena u každé kolekce.
 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
 • Opozdí-li se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, fotograf si vyhrazuje právo fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit.

EXTERIÉROVÉ FOCENÍ

 • Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.
 • V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na nejbližší volný termín nebo do ateliéru.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 • Do týdne po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neupravenými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě.
 • Náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf, jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat, sdílet, ukládat, screenovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).
 • Výběr k úpravě odešle klient zpět co nejdříve, nejpozději však do týdne od jejich obdržení.
 • Pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií).
 • Objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné – pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku.
 • Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

Každá další fotografie nad rámec fotobalíčku:

 • Fotografie navíc s úpravou a tiskem 130,- Kč
 • Fotografie navíc pouze s úpravou 100,- Kč

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 • Upravené fotografie neobsahují fotografovo logo.
 • Doba dodání fotografií je 3-4 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení.
 • Hotová zakázka se doručí klientům formou galerie v elektronické verzi.
 • Tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty nebo si je klient osobně vyzvedne.
 • Zpracované fotografie jsou dodány ve formátu JPG v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).
 • Neupravené fotografie neposkytuji.

Dodací lhůta se prodlužuje v následujících případech:

 • Při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku.
 • Pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů.

VYVOLÁNÍ FOTOGRAFIÍ, TISK A REKLAMACE

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřeného českého dodavatele.
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 • Neupravené náhledy se archivují po dobu 1 měsíce od zaslání výběru. Po této době data fotograf s ohledem na GDPR odstraní.
 • Upravené fotografie fotograf archivuje po dobu 1 roku. Může je tedy klientovy znovu zaslat elektronickou formou.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly zveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději s předáním výběrů k úpravě). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu.

AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.